Osiris SRL parteneri TNT iLight

Astăzi vă prezentăm partenerii noștri OSIRIS, alături de care oferim servicii complete de consultanță în achiziții publice pentru autoritățile contractante:

osriis consult

Proceduri de achiziții

 •  Întocmire documentație licitație ( DUAE, fisa de date/instrucțiuni pentru ofertanți, caiet de sarcini, formulare, strategie de contractare, ) și publicarea documentației în SEAP
 •  formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări adresate de potențialii ofertanți,
 •  asigurarea de experți externi cooptați pe parcursul procesului de evaluare (expert achiziții pentru DUAE, documente de calificare, și documente suport DUAE, expert tehnic pentru evaluarea propunerilor tehnice și expert financiar pentru evaluarea propunerilor financiare)
 •  asigurarea unui expert în achiziții pentru redactarea documentelor în faza de evaluare a ofertelor ( procese verbale intermediare de evaluare, procese verbale final de etapă, raportul procedurii, comunicările privind rezultatul procedurii, formularea unor solicitări de clarificări)
 •  redactarea contractelor de achiziție publică
 •  întocmirea dosarului achiziției

Contestații CNSC

 • În cazul formulării unor contestații de către ofertanții nemulțumiti de măsurile luate de comisia de evaluare, asigurăm redactarea punctului de vedere al autorității contractante și transmiterea acestuia la CNSC.
 • Întocmirea dosarului de contestație si înaintarea către CNSC odată cu punctul de vedere al autorității contractante.
 • Formularea unor răspunsuri la punctele de vedere depuse la contestatori, sau la cererile de interveție depuse în cadrul contestațiilor.

Cursuri în domeniul achizițiilor publice

Cei de la OSIRIS SRL organizează și cursuri pentru instruirea personalului care lucrează în domeniul achizițiilor publice. Cursurile vizează tehnici de analiză a documentației de licitație, formularea unor clarificări privind documentație, întocmirea ofertei, (completarea DUAE, întocmirea propunerii tehnice și financiare), formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări adresate de autoritățile contractante. Modalități de gestionare de contractelor de achiziție publică, pe durata derulării acestora. O pondere importantă pe parcursul unui curs îl ocupă aspectele practice, discuțiile cu cursanții pe modalitatea de concepere și redactare a documentelor ce formează documentația de atribuire, dar și a exercițiile practice în acest sens.

CE îi recomandă?

 • Experiența de peste 10 ani în derularea procedurilor de achiziție.
 • Derularea a sute de proceduri, avand ca obiect  contracte de lucrări/servicii/furnizare de produse.
 • Ca si experiență similară echipa OSIRIS a derulat proceduri pentru atribuirea unor contracte de lucrări de drumuri, construcții civile ( școli, grădinițe, creșe, cămine culturale, târguri/piețe, ) servicii de salubrizare, delegare serviciu de iluminat public, consultanță, servicii de întocmire DALI/SF/PT, precum și contracte de furnizare de diferite produse.
 • Consultanță în achiziții privind accesarea unor fonduri cu finanțare nerambursabilă: PNDR, POR, PNDL etc.
Împreună. TNT iLight și OSIRIS oferă suportul necesar, expertiza și soluția integrată de iluminat inteligent pentru localitățile din România care vor să devină smart city sau smart village.

De la consultanță, la accesare fonduri, sistemul de telegestiune, echipamentele necesare, montajul sistemului complet, training și mentenanță ulterioară.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close