Comitetul Economic și Social European | Energie curată pentru toți

Sursă: *Comitetul Economic și Social European
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Energie curată pentru toți europenii

STATUS QUO

În trecut, în Europa o mare parte din aprovizionarea cu energie se baza pe resurse poluante, deseori costisitoare și deseori importate din țări terțe.

Acest model a devenit nesustenabil. Schimbările climatice determină societatea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, dar securitatea energetică a Europei este în continuare în pericol.

CESE se implică în politicile energetice ale UE, în special în „uniunea energetică” a Comisiei Europene, prin intermediul avizelor, al evenimentelor pe care le organizează și al dialogului european privind energia.

Membrii CESE organizează audieri publice și conferințe și participă activ la evenimente externe, cum ar fi Forumul anual privind infrastructura energetică, Forumul european privind energia nucleară și Forumul cetățenesc pentru energie.

Inițial, pachetul „Energie curată” nu a fost gândit ca un pachet, ci ca o secvență de propuneri.

Cu toate acestea, având în vedere interconexiunile dintre aceste propuneri, CESE apreciază, pe de o parte, că s-a decis regruparea lor într-un singur pachet, criticând, pe de altă parte, amploarea acestuia, întrucât pachetul însumează o mie de pagini, ceea ce complică participarea societății civile la examinarea și discutarea în detaliu a propunerii.

Pachetul „Energie curată” vizează toate cele cinci dimensiuni-cheie ale uniunii energetice europene, și anume:

  •  securitatea energetică
  • piața internă a energiei
  • eficiența energetică
  • decarbonizarea
  • cercetarea, inovarea și competitivitatea.

Consiliul European a stabilit un obiectiv de minimum 27 % pentru ponderea energiei din surse regenerabile consumate în UE în 2030.

Deși acest obiectiv minim este obligatoriu la nivelul UE, el nu va fi tradus imediat în obiective obligatorii naționale.

Îmbunătățirea eficienței energetice în toate domeniile (producție de energie, industria prelucrătoare și transporturi, energie electrică, încălzire, răcire și mobilitate) are o importanță capitală pentru viitorul sistem energetic al Europei.

Europa de Sud-Est posedă nu numai un vast potențial în materie de surse regenerabile de energie, ci și o forță de muncă calificată, ambele fiind, până în prezent, în mare parte neexploatate.

 

 

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close