POIM| Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale

Rezumat consum propriu (în locații publice ocupate și deținute de autorit. și instituțiile publice locale)

Elaborat de: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare  (POIM)

În cadrul Axei Prioritare 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

Obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate  autorităților administrației publice locale

 • Data deschidere apel de proiecte: 27.09.2022
 • Dată şi oră începere depunere de proiecte: 04.10.2022, ora 10
 • Dată şi oră închidere depunere de proiecte:12.10.2022 ora 10

Se aplica pentru:  Prezentul apel de proiecte se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni investiții în echipamente, utilaje dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinată consumului propriu. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea urmatoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.

Investiții:

A. investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli eligibile:

 1. cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 2. cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 3. cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de unități, capacități de cogenerare, trigenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei, în cazul energiei electrice rețeaua este până la punctul de preluare în sistemul național, și instalațiile aferente.

 B. investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.

Cheltuieli eligibile:

 1. cheltuieli privind realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile destinate consumului propriu al autorităților publice locale;
 2. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile necesare consumului propriu al autorităților publice locale;
 3. cheltuieli privind realizarea rețelelor de distribuție a energiei obținute în cogenerare, trigenerare, indiferent de natura acesteia, inclusiv cheltuielile de preluare a energiei în sistemul energetic național.
Solicitanti eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ- teritoriale, definite prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu.

Finanțare: minim 500.000 euro/1.000.000 euro și nu poate depăşi 5.000.000 euro echivalent în lei

Cheltuieli eligibile:
 • cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
 • cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
 • cheltuieli aferente managementului de proiect
 • cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului
 • cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • cheltuieli pentru investiția de bază
 • cheltuieli cu organizarea de șantier
 • cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
 • cheltuieli diverse și neprevăzute
 • cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale.

Solicita suport si consultanta din partea echipei TNT iLight la adresa contact@tnt-light.ro

Florin Ghiriti 0752593066

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close